«

»

Webinars Over de grens #3: Grenzeloos landschapOp verschillende plekken aan de landsgrens is de open ruimte de inzet van grensoverschrijdende samenwerkingen. We werpen de blik op drie ‘grenzeloze landschappen’ die, elk agerend op een andere schaal en in een verschillend stadium van ontwikkeling, uiteenlopende gebiedsopgaven op een integrale manier benaderen. Grenspark Groot Saeftinghe, RivierPark Maasvallei en de Westhoek zijn de omgevingen waarin ‘streekholders’ in prikkelende allianties werken aan natuurontwikkeling, nieuwe vormen van landbouw, duurzaam toerisme, leefkwaliteit in plattelandskernen en ontsluiting van cultureel erfgoed.

Met: Richard Rozemeijer (projectleider Grenspark Groot Saeftinghe, Provincie Zeeland), Katrien Schaerlaekens (projectleider RivierPark Maasvallei, Regionaal Landschap Kempen en Maasland) en Bern Paret (regiocoördinator Westhoek, Provincie West-Vlaanderen).

Dit is het derde en laatste webinar in een reeks over grensoverschrijdend samenwerken. De reeks wordt georganiseerd door Vereniging Deltametropool in het kader van Wij Maken Nederland, in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en met ondersteuning van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Meer info over de reeks op https://deltametropool.nl/activiteit/grensoverschrijdend-samenwerken/ .

Bekijk ook de voorgaande webinars: #1 – Grenzeloos ruimte maken | #2 – Grenzeloze mobiliteit