«

»

Webinars Over de grens #2: Grenzeloze mobiliteitPeriferie in eigen land, maar op een steenworp van stedelijke gebieden over de grens: dit gaat op voor heel wat grensregio’s. Hun sociaal-economische ontwikkeling wordt in sterke mate bepaald door grensoverschrijdende bereikbaarheid. We reflecteren op patronen en motieven van grensoverschrijdende verplaatsingen… dankzij of ondanks het aanbod. We gaan na hoe de grens wordt meegenomen in strategische OV- en mobiliteitsplanning. En we belichten hoe een grensoverschrijdende spoorlijn de hefboom kan vormen voor de totstandkoming van een samenhangend stedelijk systeem in en rond de Gents-Zeeuwse kanaalzone.

Met: Willy Miermans (professor-emeritus mobiliteitswetenschappen), Sven Lieten (co-voorzitter vervoerregio Belgisch Limburg, Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en Bruno Reniers (coördinator strategisch project trein Gent-Terneuzen, Projectbureau Gentse Kanaalzone).

Dit is het tweede webinar in een reeks van drie over grensoverschrijdend samenwerken. De reeks wordt georganiseerd door Vereniging Deltametropool in het kader van Wij Maken Nederland, in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en met ondersteuning van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer info over de reeks op https://deltametropool.nl/activiteit/grensoverschrijdend-samenwerken/