«

»

Livestream webinars & BigBlueButton: Tổ chức event online với số người tham dự lớnCác phòng họp Zoom, Meet, Teams, BBB thông thường không cho quá 150 người tham dự. Tốt nhất chúng ta chỉ nên có 100 người trong 1 phòng họp để đảm bảo chất lượng. Webinar này demo cách kết hợp phòng họp BBB với Facebook Livestream để tổ chức sự kiện vài nghìn người.