«

»

IAC Gvanim Webinars- Dov Elbaum 2019גוונים ״שיחות וסדנאות״ פותחת את 2019
דב אלבוים: “היהדות לאן? דרכים לחשיבה על זהותנו היהודית במאה ה-21 ומהם הכלים להגשמתה”.