«

»

Growth Advisors Webinars | Content Marketing(Auto)promocja w mediach społecznościowych, na blogach oraz landing page’ach to „must have” w dobie gwałtownego rozwoju cyfryzacji, stale rosnących wymagań oraz zmieniających się potrzeb konsumenckich. Dobre treści na stronie, w szczególności pisane (artykuły, czy krótkie teksty – copy), pozwalają nie tylko na zbudowanie przewagi konkurencyjnej, lecz przede wszystkim na nawiązanie trwałej relacji z odbiorcami przy użyciu języka, który jest im bliski. Są także dowodem na umiejętność wyróżnienia się oraz świadectwem twórczego myślenia. Nie spełnią jednak swojej roli bez najważniejszego składnika – AUTENTYCZNOŚCI.