«

»

Κύκλος Β Webinars: Παγκόσμια Φορολογική Μεταρρύθμιση & Ψηφιακή Φορολογία“Παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση και ψηφιακή φορολογία”, Δρ. Βασιλική Αθανασάκη, ΔΝ (ΕΚΠΑ), ADIT (CIOT), APCIT (IBFD), ΜΔΕ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο ΑΠΘ και Υπότροφος ΙΚΥ, Επιστημονική Συνεργάτης στην Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση (ΑΠΘ)