«

»

Δωρεαν πρόγραμμα κατάρτισης, Live WebinarsΓια εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης 50 ωρών συμπληρώστε αυτή τη φόρμα:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOOmiM2VgEL8NWH6woTBbHRh5DYvxEZe97HyT-PCtjtVFqCQ/viewform

Το πρόγραμμα έχει στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με γλώσσες προγραμματισμού ή και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ιστοσελίδων
Παρέχεται δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες έχουν ηλικία 18-29 ετών, είναι άνεργοι και δεν εκπαιδεύονται ή καταρτίζονται στο τρέχον διάστημα.
Η εκπαίδευση θα γίνει με τη χρήση της πλατφόρμας ZΟΟΜ και θα είναι σύγχρονη, δηλ. με ταυτόχρονη παρουσία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων, με δυνατότητα άμεσης συζήτησης και επίλυσης αποριών.
Για να ξεκινήσει ένα τμήμα θα πρέπει να συγκεντρωθεί ενδιαφέρον από τουλάχιστον 10 έως και 20 άτομα. Αν υπάρξει ενδιαφέρον από περισσότερα άτομα, θα δημιουργηθούν και άλλα τμήματα.
Οι ώρες εκπαίδευσης ανά ημέρα και γενικώς ο ρυθμός της εκπαίδευσης θα συμφωνηθούν μεταξύ εκπαιδευομένων – εκπαιδευτή με τρόπο βολικό για όλους.